Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty "Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo"

     Koronowo, dnia 24.05.2013r.
MGZE.271.9.2013.VIII  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa pomocy dydaktycznych (1/2013) do szkół na terenie Gminy Koronowo w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim realizowanego w ramach Priorytetu IX, działania 9.1, Podziałania 9.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano dla poszczególnych części oferty złożone przez:

CZEŚĆ I -     Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych
3kropki.pl                 
ul. Komorowicka 39-41,
43-300 Bielsko Biała
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.


CZEŚĆ II -      Dostawa zestawu płyt CD z muzyką
"ECU" Spółka Handlowo-Usługowa,
ul. Zamerhofa 9,
22-400 Zamość

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

CZEŚĆ III –     Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

3kropki.pl                 
ul. Komorowicka 39-41,
43-300 Bielsko Biała

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1
pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.


CZEŚĆ IV -      Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych

JUSTTECH Justyna Maryniowska
Motycz 232A,
21-030 Motycz

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

CZEŚĆ V –     Dostawa programów komputerowych do prowadzenia zajęć logopedycznych

3kropki.pl                 
ul. Komorowicka 39-41,
43-300 Bielsko Biała

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.

CZEŚĆ VI –       Dostawa pomocy dydaktycznych  do zajęć korekcji wad postawy

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa,
Al. Rejtana 8,
35-310 Rzeszów

Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena - 100 %.

Informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 12 ofert,    oraz przedstawiam przyznaną punktację w kryterium cena 100 %
Przyznana punktacja (507kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (24 maja 2013)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (24 maja 2013, 11:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1021