Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie nrIPR-ZP.271.1.2013

                                                                                                Koronowo, 2013-03-20
 
                                                                                                                   

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano następujące oferty złożone przez:
Zadanie nr 1 - Józef Kozłowski   Tychowo 16, 76-100 Sławno
Zadanie nr 2 i 3 - „MAJA” Ewelina Piotrowska,  ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia Górna
Zadanie nr 4 - MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski,   Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 16 ofert    oraz przedstawiam przyznaną punktację dla poszczególnych zadań w kryterium cena 100% :

Oferta 1. WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław
zad. 1 59,69; zad. 2 - 62,18; zad. 3 - 65,30; zad. 4 - 64,47.
Oferta 2. FIOR spółka z o.o. ul. Odkrywców 1/3-5 53-212 Wrocław
zad. 1 - 71,38; zad. 2 - 66,79; zad. 3 - 70,27; zad. 4. - 68,73.
Oferta 3. NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW   Sławomir Chmieliński Grom 36   12-130 Pasym  - zad. 1 - 83,94; zad. 2 - 82,43; zad. 3 - 82,58; zad. 4 - 81,45.
Oferta 4. MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21-050 Piaski zad. 1 - 92,07; zad. 2 - 90,69; zad. 3 - 93,66; zad. 4 - 100,00
Oferta 5.
Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3 87-100 Toruń zad. 1 -51,94; zad. 2 - 50,72; zad. 3 - 50,37; zad. 4 - 53,18.
Oferta 6. SATERNUS SERVICE Sp. z o.o., s.k. ul. Nowa 32  41-500 Chorzów
zad. 1 -53,01; zad. 2 - 51,39; zad. 3 - 51,52; zad. 4 - 52,66.
Oferta 7. „PIKA” Radosne Parki Danuta Mularska ul. Argentyńska 26 59-220 Legnica
- oferta odrzucona.
Oferta 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS   J. Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław zad. 1 -83,35; zad. 2 - 72,13; zad. 3 - 78,36; zad. 4 - 74,74.
Oferta 9. HYDRO – WIELKOPOLSKA B. Przepióra PLACE ZABAW ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina
zad. 1 -96,32; zad. 2 - 91,86; zad. 3 - 98,26; zad. 4 - 99,52.
Oferta 10. „MAJA” Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10 07-320 Małkinia Górna
zad. 1 -99,59; Zad. 2 - 100,00; zad. 3 - 100,00; zad. 4 - 95,73.
Oferta 11. Józef Kozłowski Tychowo 16, 76-100 Sławno  zad. 1 - 100,00; zad. 2 - 96,95;
zad. 3 - 99,72; zad. 4 - 95,87.
Oferta 12. PPHU JULKA Sabina Marciniak Krępa Kaszubska 80 84-351 Nowa Wieś Lęborska zad. 1 - 96,39; zad. 2 - 83,83; zad. 3 - 81,62; zad. 4 - 85,95.
Oferta 13. „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4 87-148 Łysomice - oferta odrzucona.
Oferta 14. MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Mieleńska 27 88-170 Pakość
zad. 1 - 72,22; zad. 2 - 76,24; zad. 3 - 74,37; zad. 4 - 67,48
Oferta 15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski ul. Droga do Różanny 18 86-010 Koronowo - oferta odrzucona
Oferta 16. FIRMA FENSTER s.c. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
zad. 1 - 66,46; zad. 2 - 67,91; zad. 3 - 70,05; zad. 4 - 60,82 .

  Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie określonym w art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej uPzp)
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (20 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (20 marca 2013, 08:36:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572