Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie IPR-ZP.271.2.2013

IPR-ZP.271.2.4.2012                                                                      Koronowo, 2013-03-19
 
                                                                                                                       
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Budowlano–Handlowe BUDO MAS ul. Międzyleska 2-6    50-514 Wrocław
Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert      oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. NORMAX ul. Południowa 33A, Promnice 62-005 Owińska - oferta odrzucona.
Oferta nr 2. F.H.U. EMER-BUD Robert Słominski ul. Śnieżna 2/49  85-794 Bydgoszcz
                 - oferta odrzucona.
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDO MAS ul. Międzyleska 2-6  50-514  
                 Wrocław - 100 punktów.
Oferta nr 4. TeNeo s.c. Łukasz Wasilewski Maciej Wasilewski ul. Trylogii 2/16   01-982
                  Warszawa 86,70 punktów.
Oferta nr 5. Zakład Usługowo – Handlowy Budownictwa  Jerzy Szynwelski ul. Mickiewicza 12
                 89-500 Tuchola  -  oferta odrzucona.
Oferta nr 6. P.H.U. „DORBUD” ul. Szkolna 19  86-105 Terespol Pomorski - 72,43 punktów.
Oferta nr 7. Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9  86-010 Koronowo
                 - 71,36 punktów.
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego      w terminie określonym w art. 94 ust. 1, pkt 2 uPzp.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 marca 2013, 12:02:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236