Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OA.251.30.2012

Koronowo: Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w zakresie: 1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.
Numer ogłoszenia: 533904 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 486984 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, faks 052 3821656.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w zakresie: 1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach: Buszkowo, Wierzchucin Królewski, Sitowiec, Witoldowo, Wtelno, Mąkowarsko i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych trójdzielnych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Rodzaj posiłku: obiad drugodaniowy. Gramatura posiłku: ziemniaki, makaron, - 200 g., mięso, ryba - 100 g., sos - 50 g., surówka, jarzyny gotowane -100 g., naleśniki z dżemem lub serem, placki ziemniaczane, pierogi - 400 g. 2. Dożywianie osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo w formie jednego gorącego posiłku dziennie (obiadu) w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych trójdzielnych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Osoby uprawnione będą odbierać posiłki bezpośrednio od wykonawcy w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo ( przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu) o określonej godzinie. Rodzaj posiłku: obiad drugodaniowy. Gramatura posiłku: ziemniaki, makaron, - 200 g., mięso, ryba - 100 g., sos - 50 g., surówka, jarzyny gotowane -100 g., naleśniki z dżemem lub serem, placki ziemniaczane, pierogi - 400 g.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Restauracja STAROPOLSKA s.c. Halina Pyszczyńska, Stefan Wołowicz, ul. Leśna 3a, 89-200 Kowalewo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237542,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219458,64

  • Oferta z najniższą ceną: 219458,64 / Oferta z najwyższą ceną: 219458,64

  • Waluta: PLN.


Numer ogłoszenia: 534212 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 533904 - 2012 data 31.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822283, fax. 052 3821656.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
  • W ogłoszeniu jest: Liczba odrzuconych ofert: 1.
  • W ogłoszeniu powinno być: Liczba odrzuconych ofert: 0.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1843kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (31 grudnia 2012)
Opublikował: Paweł Święcichowski (31 grudnia 2012, 13:14:49)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177