271.6.2012


  IPR-ZP.271.6.2012                                                                  Koronowo, 2012-06-06
 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Demontaż, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Koronowo”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: ECO-POL sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1 - MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn 84-252 Orle,  ul. Pomorska 49 - 65,36 punkty
Oferta nr  2 -  ECO-POL sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
- 100 punktów
Oferta nr 3 - WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki S.J.ul. Zakładowa 4,
89-600 Chojnice
- 53,08 punkty
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego   przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ  w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp.
 
                                                                                      BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 czerwca 2012, 11:24:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (6 czerwca 2012, 12:02:35)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1098