Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - MGOSIR.TA/341-1/12

341-1/12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )zawiadamiamy, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez następującą firmę:

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 11

85-741 Bydgoszcz

oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 99.772,68 zł

Lista wykonawców oraz streszczenie oferty i porównanie oferty:

Oferta nr 1:

EKOTRADE Sp. z oo.

ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz. cena: 99.772,68 zł- 100 punktów

 

Oferta nr 2:

Agencja Ochrony Osób i Mienia

JAG Sp. z o.o., komandytowa

ul. Saperów 184, 85-539 Bydgoszcz. Cena:106.000,00 zł - 94 punktów

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (20 kwietnia 2012)
Opublikował: Ewa Wasila (20 kwietnia 2012, 08:16:30)

Ostatnia zmiana: Ewa Wasila (20 kwietnia 2012, 08:48:18)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1296