Rozstrzygnięcie przetargu

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą  w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu  planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego :

PAKIET  A

a)      wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni 6,05.00 ha położony w Okolu, zgodnie z uchwałą nr XXXIII/456/2001 z dnia 21 listopada 2001 r.

b)      wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni  8.44  położony w Gościeradzu i Okolu, zgodnie z uchwałą nr XLI/478/06  z dnia 29 marca 2006 r.

PAKIET  B

wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  o powierzchni    14,28 ha położony w Tryszczynie, zgodnie z uchwałą nr XLI/477/06   z dnia 29 marca 2006 r.

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców :

PAKIET  A  - Jan Wojciech Skowroński  ul. Zajęcza 6/23, 85-809  Bydgoszcz

Cena oferty : 12.139,00 zł brutto.

PAKIET B – Pracownia Projektowa „SIGMA”  Jerzy Posadzy ul. Strzelecka 10/26,                 85- 309  Bydgoszcz.

Cena oferty : 15.250,00 zł brutto

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty wymienionych powyżej Wykonawców zawierały najniższe ceny.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Malinowska (3 lipca 2006)
Opublikował: Elżbieta Malinowska (3 lipca 2006, 13:16:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (4 sierpnia 2008, 12:00:53)
Zmieniono: korekta graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1894