IPR-ZP.A.272.8.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia w BZP: 213835 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135473 - 2011 data 12.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
  • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 4701280,31 Oferta z najniższą ceną: 4701280,31 / Oferta z najwyższą ceną: 4701280,31 Waluta: PLN..
  • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 4703931,64 Oferta z najniższą ceną: 4703931,64 / Oferta z najwyższą ceną: 4703931,64 Waluta: PLN.
BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (8 sierpnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Szalska (8 sierpnia 2011, 12:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1476