ZP/341/03/11

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie

Numer ogłoszenia: 173183 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131389 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Kod CPV: 09310000-5 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 716 215 kWh Zasilanie rezerwowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie = 450 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 183 112 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 89 795 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 89 503 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 117 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 3 346 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Krąpiewo - moc umowna Pu = 50 kW - grupa taryfowa - C22B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 36 845 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 25 371 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 200 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 890 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 104 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 16 943 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 445 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 572 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 657 kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 8 871 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 8 347 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 17 320 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 5 460 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 13 906 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 16 376 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 853 kWh 23.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 45 160 kWh 24.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 115 688 kWh 25.Przepompownia ścieków Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1783 kWh 26.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6431 kWh 27.Przepompownia ścieków Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2227 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 489 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1215 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn VI 8353384 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4531 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn VI 8328696 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3237 kWh 32. Przepompownia ścieków Motyl 153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1097 kWh 33. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 60140 kWh 34. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 679 kWh 35. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 8233 kWh 36. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 11514 kWh 37. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Makowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 199 kWh 38. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3145 kWh 39. Przepompownia ścieków Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1273 kWh 40. Przepompownia ścieków Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 651 kWh 41.Przepompownia ścieków Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 258 kWh 42. Przepompownia ścieków Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 294 kWh 43. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 563 kWh 44.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 606 kWh 45. Przepompownia ścieków 1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 15508 kWh 46.Przepompownia ścieków Wtelno 6918042 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 19058 kWh 47. Przepompownia ścieków Nr 3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1434 kWh 48. Przepompownia ścieków Nr 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5553 kWh 49. Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek ODI - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2981 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2841 kWh 51. Przepompownia ścieków Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1519 kWh 52. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 274 kWh 53. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4047 kWh 54. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4497 kWh 55. Przepompownia ścieków Stopka - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 457 kWh 56. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2404 kWh 57. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 44840 kWh Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii elektrycznej. Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja RReja 29, 80-870 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 466011,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 549256,64
* Oferta z najniższą ceną: 549256,64 / Oferta z najwyższą ceną: 575612,94
* Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (22 czerwca 2011)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (22 czerwca 2011, 12:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1773