IPR-ZP 231-12/10


Koronowo 2010-10-21

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIANa podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana w postępowaniu najkorzystniejsza oferta, złożona przez EXON Computer Systems Andrzej Jassowicz – s.j. ul. Widok 16, 87-100 Toruń – Oddział w Bydgoszczy
ul. Białogardzka 9, 85-808 Bydgoszcz, na dzień składania ofert tj. 11.10.2010 r. nie funkcjonowała w obrocie prawnym jako spółka jawna.
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 października 2010, 10:22:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401