IPR-ZP 341-11/10


Koronowo 2010-10-21


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie I etapu zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
do ceny najkorzystniejszej oferty.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (21 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (21 października 2010, 13:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188