IPR+YP 341-13-10


IPR-ZP 341-13/10 Koronowo 2010-10-14


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami w obrębach geodezyjnych: Salno (dz. Nr 52/7 i 75) i Gogolin (dz. Nr. 93/1 i 93/2) zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Na postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.

BURMISTRZ KORONOWA
metryczka


Wytworzył: Elbieta Syalska (14 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 października 2010, 14:20:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247