IPR-ZP 341-8/10

Koronowo 2010-08-20

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie czterech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr LI/558/10; Nr XLVIII/529/10;
Nr L/547/10; Nr LI/559/10; Nr XLVIII/530/10; Nr LI/560/10; Nr XLVIII/531/10 zostało unieważnione.

Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Na postępowanie, prowadzone w trybie zapytania o cenę wpłynęła tylko jedna oferta.

BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (20 sierpnia 2010, 12:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117