IPR-ZP 341-1/2/10


IPR-ZP 341-1/2/10 Koronowo, 2010-01-26

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie na zapytania o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi geodezyjnej Gminy Koronowo w roku 2010, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców :
Część Ioferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
„GEOPLAN” s.c. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
Cena oferty : 60.207,00 zł brutto
Część IIoferta nr 4 - GEOMETR Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14 85-826 Bydgoszcz
Cena oferty : 78.116,60,00 zł brutto
Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. IMMOBILIA Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz - część I -- , część II - 84,25 pkt
2. GEO-AR Sławomir Wnuk
ul. Brodzińskiego 5/54 85-133 Bydgoszcz - część I - 91,29pkt, część II - 93,55 pkt
3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Kartograficznych „GEOPLAN” S.C.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota - część I - 100 pkt, część II - 67,40 pkt
4. GEOMETR Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14 85-826 Bydgoszcz - część I --, część II - 100 pkt
5. GEOPREX s.c. Stefan Ciesielski Stanisław Górnikiewicz,
Lucyna i Waldemar Karwowscy
ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz - część I - 96,01 pkt, część II - 62,77 pkt


.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 stycznia 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 stycznia 2010, 10:15:07)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (27 stycznia 2010, 10:41:04)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1161