IPR-ZP 341-17/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010 r.
Numer ogłoszenia w BZP: 440960 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..
ZAMAWIAJĄCY - Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69836.04 PLN.
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010 r.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Bułka, ul. Fordońskiej 24, 85-085 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1270.49 Oferta z najniższą ceną: 1270.49 oferta z najwyższą ceną: 1270.49 Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010 r.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Dariusz Grabas Kancelarie Prawnicze Nationale Guardian, ul. Plac Fr. Skarbka 4, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2500.00 Oferta z najniższą ceną: 2500.00 oferta z najwyższą ceną: 2500.00 Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2010
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Klimkiewicz, ul. Magnuszewska 3/35, 85-861 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2049.18 Oferta z najniższą ceną: 2049.18 oferta z najwyższą ceną: 2049.18 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 grudnia 2009, 15:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445