IPR-ZP 341-10/09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na udzielenie kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na realizację

inwestycji gminnych

Zamawiający : Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie.
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 8.806.808,00 złotych.
W tym :
Zadanie 1 – 740.000,00 na realizację inwestycji pn. Budowa drogi Serock – Glinki II etap.
Zadanie 2 – 261.500,00 zł na realizację inwestycji pn. Budowa remizy strażackiej we Wtelnie.
Zadanie 3 – 220.500,00,00 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa remizy strażackiej
w Mąkowarsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury.
Zadanie 4 – 1.252.750,00 zł na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
Wtelno-Stopka- Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia - II etap.
Zadanie 5 – 4.312.058,00 zł na realizację inwestycji:
1. Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej
oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie,
2. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej
w starej części miasta Koronowa,
3. Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie – projekt I etap,
4. Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa,
ul. Modrzewiowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie – I i II etap,
5. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie,
dla ulic : Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt.
Zadanie 6 – 2.020.000,00 zł na realizację inwestycji:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem,
2. Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie na terenie miasta i gminy Koronowo,
3. Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy,
4. Odnowa wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach :Wtelno, Gościeradz,
Gogolinek, Dziedzinek,
5. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku w ramach programu
Moje Boisko ORLIK 2012.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 66.11.30.00-5
Całkowita końcowa wartość zamówienia(bez VAT) - 2.083.801,37 PLN
Tryb udzielenia zamówienia – procedura otwarta (przetarg nieograniczony)
Data udzielenia zamówienia – 11.09.2009 r.
Liczba otrzymanych ofert : 4
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia :
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie,

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (15 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 września 2009, 09:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708