IPR-ZP 341-14/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - wykonanie dodatkowego oświetlenia z uwzględnieniem istniejących słupów będących własnością ENEA na terenie gminy Koronowo wraz ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej oraz ich konserwacją w okresie do 31 października 2009 r
Numer ogłoszenia w BZP: 152549 - 2009; data zamieszczenia: 10.09.2009.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - wykonanie dodatkowego oświetlenia z uwzględnieniem istniejących słupów będących własnością ENEA na terenie gminy Koronowo wraz ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej oraz ich konserwacją w okresie do 31 października 2009 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 50.23.21.00-1, 65.30.00.00-9, 09.30.00.00-2.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 61408.25 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2009
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ENEA SA, ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 61408,25
Oferta z najniższą ceną: 61408,25 oferta z najwyższą ceną: 61408,25
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 września 2009, 14:06:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312