MGOPS 314/7/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zorganizowanie kursów zawodowych”

Całkowita końcowa wartość zamówienia: 58 466,00 zł

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2009 r.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120 , 85-739 Bydgoszcz

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58 466,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 58 466,00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 84 600,00 zł

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (13 sierpnia 2009)
Opublikował: Paweł Święcichowski (13 sierpnia 2009, 17:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520