IPR-ZP 341-11/09


IPR-ZP 341-11/09   Koronowo 2009-07-27

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr XXX/353/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w trybie zapytania o cenę zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę ze względu na fakt, iż nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 lipca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 lipca 2009, 13:46:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052