ZP/341/07/09/DMR

Koronowo 2009-06-16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych”Numer ogłoszenia w BZP: 124520- 2009; data zamieszczenia: 28.04.2009

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) : 3 545,94 zl
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2009 r.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Materiałów Budowlanych
ul. Dworcowa 4
86-010 Koronowo

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 3 545,94 zł
Oferta z najniższą ceną: 3 545,94 zł
Oferta z najwyższą ceną: 6092,00 zł

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (15 czerwca 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (16 czerwca 2009, 08:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217