ZP/341/06/09/DME

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Dostawa mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych"

Numer ogłoszenia w BZP: 118222 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009

ZAMAWIAJĄCY : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 382 22 295, faks 052 382 22 562.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) : 62 900,00 PLN.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2009 r.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: P.W. „KOTŁOREMBUD”L. Cichosz, B. Szatlach Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 62 900,00
Oferta z najniższą ceną: 62 900,00
Oferta z najwyższą ceną: 76 077,00
metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (29 maja 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (10 czerwca 2009, 12:53:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010