IPR-ZP 341-2/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Zespołu Szkół
w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem

Numer ogłoszenia w BZP: 123028 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.31.00.00-3, 45.23.14.00-9, 45.23.21.40-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.11.12.91-4.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) : 1817708.20 PLN.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2009 r.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Władysław Springer, ul. Wyczółkowskiego 1a, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1817708.20
Oferta z najniższą ceną: 1817708.20
Oferta z najwyższą ceną: 2374564.55
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 kwietnia 2009, 16:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243