IPR-ZP 341-3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo w 2009 r.

Numer ogłoszenia w BZP : 45067 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009

NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Koronowo prowadzona w 2009 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72250.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 - Podział i rozgraniczenie nieruchomości
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN s.c., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Waluta: PLN.
- Cena wybranej oferty: 18000.00,
- Oferta z najniższą ceną: 18000.00
- Oferta z najwyższą ceną: 19000.00
Część NR: 2 - Wznowienie przebiegu granic działki
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i kartograficznych GEOPLAN s.c., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Waluta: PLN.
- Cena wybranej oferty: 18250.00
- Oferta z najniższą ceną: 18250.00
- Oferta z najwyższą ceną: 33750.00
Część NR: 3 - Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2009 r.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
IMMOBILIA mgr inż. Joanna Grzesiak Usługi Geodezyjne, ul. Kościuszki 3/6, 85-079 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Waluta: PLN.
- Cena wybranej oferty: 36000.00
- Oferta z najniższą ceną: 36000.00
- Oferta z najwyższą ceną: 60000.00

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 marca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 marca 2009, 15:38:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403