IPR-ZP 341-4/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na opracowanie, wydanie oraz dostawę albumu pn. Koronowo i okolice.

Numer ogłoszenia w BZP : 36953 - 2009; data zamieszczenia: 12.02.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie, wydanie oraz dostawa albumu pn. Koronowo i okolice.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.00.00-7.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) 149500.00 PLN.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ART FOTO Agencja Fotograficzna Marek Chełminiak, ul. Duracza 1/12, 85-791 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY (bez VAT)
- Cena wybranej oferty: 149500.00
- Oferta z najniższą ceną: 149500.00
- oferta z najwyższą ceną: 149500.00
- Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 lutego 2009, 13:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215