IPR-ZP 341-7

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009 r.
Numer ogłoszenia w BZP : 13833 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 67377.05 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Bułka, ul. Fordońskiej 24,, 85-085 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
- Cena wybranej oferty: 1229.51 Oferta z najniższą ceną: 1229.51
oferta z najwyższą ceną: 1229.51 Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Dariusz Grabas Kancelarie Prawnicze Nationale Guardian, ul. Plac Fr. Skarbka 4, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2500.00 Oferta z najniższą ceną: 2500.00
oferta z najwyższą ceną: 2500.00 Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Gminy Koronowo w roku 2009.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Klimkiewicz, ul. Magnuszewska 3/35, 85-861 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1885.24 Oferta z najniższą ceną: 1885.24
oferta z najwyższą ceną: 1885.24 Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (13 stycznia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (13 stycznia 2009, 12:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291