..


IPR-ZP 341-8/08 Koronowo dnia 2008-04-11.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ODRZUCENIU OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Akomp Systemy Informatyczne Arkadiusz Kochański z siedzibą w Koronowie przy ul. Sobieskiego 8.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 62.745,55 zł brutto.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucona oferta złożona przez : INFPROEL M. Grzegorczyk, J. Gutowski, J. Piskrzyński, E. Spychała z siedzibą z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 34, 85-087 Bydgoszcz.
Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że Wykonawca nie uzupełnił oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oferta została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U> z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1. - Akomp Systemy Informatyczne Arkadiusz Kochański
ul. Sobieskiego 8, 86-010 Koronowo - 100 punktów
Oferta nr 3. - LOCO s.c.
ul. Dworcowa 83 85-009 Bydgoszcz - 99,21 punktów

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 kwietnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 kwietnia 2008, 11:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675