!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na : bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo prowadzoną w 2008r.w zakresie :
Zadanie 1/ podział i rozgraniczenie nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
Zadanie 2/ wznowienie przebiegu granic działek:
Zadanie 3/ sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych wraz ze stanem prawnym w szacunkowej ilości

podpisano w dniu 05.02.2008 r.umowy : na zadanie nr 1 i 2

z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOPLAN s.c., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota

zadanie nr 3 z GEOMETR Sp. z o.o., ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 lutego 2008, 11:08:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537