Zaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców :

Zadania nr : 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - oferta nr 1, złożona przez Biuro Projektowo-Usługowe ‘’UNITA’’ Ryszard Urbaniak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz.

Zadania nr : 3, 7 – oferta nr 2, złożona przez Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego Hanna Antczak z siedzibą w Tryszczynie przy ul. Nizinnej 2, 86-011 Wtelno.

Zadania nr : 2, 6 – oferta nr 6, złożona przez biuro ‘’IMMOBILIA’’ Joanna Grzesiak
ul. Kościuszki 3/6; 85-079 Bydgoszcz
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszych Wykonawców zawierają najniższe ceny.
Pozostałe oferty uzyskały punktację wg załącznika :


Załącznik (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (5 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (5 lutego 2008, 11:55:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079