w

Koronowo, 2008-01-15

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie na zapytania o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi geodezyjnej w 2008 r., Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców :
Zadanie 1 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” s.c.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
Cena oferty : 43.920,00 zł brutto

Zadanie 2 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” s.c.
ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
Cena oferty : 40.870,00 zł brutto

Zadanie 3 - „GEOMETR” Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14 85-826 Bydgoszcz
Cena oferty : 49.105,00 zł brutto

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszych Wykonawców zawierają najniższe ceny.
Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację :
Oferta nr 1 - IMMOBILIA mgr inż. Joanna Grzesiak, Usługi Geodezyjne
ul. Kościuszki 3/6, 85-079 Bydgoszcz
Zadanie 1 - 94,74 punkty
Zadanie 2 - 72,83 punkty
Zadanie 3 - 59,63 punkty
Oferta nr 2 - „GEOMETR” Sp. z o.o. ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826 Bydgoszcz
Zadanie 3 - 100 punktów
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” s.c.
ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
Zadanie 1 - 100 punktów
Zadanie 2 - 100 punktów
Zadanie 3 - 64,40 punkty
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (15 stycznia 2007)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 stycznia 2008, 14:33:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575