0

                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
               Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni  na ul. Kwiatowej w Koronowie Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wspólnej, złożonej przez Wykonawców – WIMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo  oraz P.P.H.U. NOVEL z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 47. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ oraz przedstawia najniższą cenę, tj. 1.323.527,35 zł brutto.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Malinowska (30 sierpnia 2007, 09:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652