4

Koronowo dnia 2007-07-12
 
Postępowanie nr: 02/ZP/2007
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
zwany dalej Zamawiającym
 
OGŁASZA
 WYNIK PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  
NA  DOSTAWĘ
 APARATU RENTGENOWSKIEGO
 
 
 
             Dyrekcja Samodzielenego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie zawiadamia , że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty następującego Wykonawcy :
OFERTA NR 1
MEDITECH SPÓŁKA  ZO.O.
ul. A.Majcherka 63
62-070 DOPIEWO  k/PPOZNANIA        
 
Wartość brutto : 247986.00 zł
 
Uzasadnienie wyboru: złożono jedną ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Malinowska (19 lipca 2007)
Opublikował: Elżbieta Malinowska (19 lipca 2007, 11:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578