Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Kierownik Wydziału
Joanna Wardyn
tel.: (52) 3826-451

Zastępca Kierownika Wydziału
Małgorzata Zwierzyńska
tel.: (52) 3826-455

Inwestycje Justyna Drawska
(52) 3826 452
Planowanie Przestrzenne
Małgorzata Zwierzyńska


Emilia Zielińska
Karolina Wyszyńska
Jolanta Gackowska
(52) 3826 455

(52) 3826 456
(52) 3826 454
Opłaty Planistyczne i Adiacenckie
Justyna Kraska-Rumińska
(52) 3826 457
Budownictwo
Maria Różycka-Parol
(52) 3826 453

Burmistrz Koronowa na podstawie Zarządzenia Nr SG/0152-33/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. wprowadził „środę jako dzień bez petenta” na stanowiskach pracy wykonujących zadania:

  • z zakresu opłat planistycznych i adiacenckich,
  • z zakresu decyzji o warunkach zabudowy,
  • z zakresu decyzji o lokalizacji celu publicznego,
  • z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego,
  • z zakresu zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów,
  • z zakresu wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

Do zadań Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego (tel.: 52 3826-450) należy:

1)    planowanie inwestycji gminnych, przygotowanie projektu budżetu gminy,
2)    prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
3)    prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji gminnych,
4)    prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo,
6)    wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
8)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
9)     prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków z terenu miasta i gminy w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

metryczka


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:52:00)

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (16 września 2021, 07:26:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31810