Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Wydziału
Katarzyna Radtke-Izbaner
tel.: (52) 3826-421

Zastępca Kierownika Wydziału
Michalina Szymańska
tel.: (52) 3826-442

Dorota Szulc /
Anna Gliszczyńska
(52) 3826 422
Emilia Suska
(52) 3826 424
Roman Romański
Monika Dąbrowska
(52) 3826 425
Katarzyna Gwizdała
zast.
Monika Miklasz
(52) 3826 423
Kamila Obłój /
Mariola Wosica-Sztylka
(52) 3826 423
Agnieszka Lubińska(52) 3826 442
Urszula Dufka(52) 3826 441Renata Lutowska(52) 3826 458
Angelika Walat
(52) 3826 458Malwina Tkaczyk
(52) 3826 458

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej należy:

1. realizacja zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności
 • sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych,
 • sprzedaż nieruchomości gminnych,
 • dzierżawa nieruchomości gminnych na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 • organizowanie przetargów na zbywanie bądź dzierżawę gruntów gminnych,
 • oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 
 • wydawanie oświadczeń w sprawie pierwokupu nieruchomości, 
 • zamiany, nabywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych za grunty przejęte na cele publiczne,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących współwłasnością gminy i osób prywatnych,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, 
 • prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz ewidencjonowanie nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2. realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w myśl ustawy o finansach  publicznych i ustawy o podatku od towarów i usług:
 • wystawianie faktur VAT przy dzierżawach nieruchomości gminnych i sprzedaży nieruchomości gminnych,
 • księgowanie i windykacja należności cywilno-prawnych z majątku gminy, tj. czynsze dzierżawne, opłata wieczystego użytkowania, sprzedaż majątku gminnego, przekształcenia, odszkodowania,

3. realizacja zadań z zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

4. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:

 • wydawanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane,
 • wprowadzanie zmian w Księgach Wieczystych oraz prostowanie niezgodności wynikających z różnicy zapisów pomiędzy  ewidencją gruntów a zapisami w  KW, 
 • ujawnianie prawa własności nieruchomości na rzecz gminy w sądzie,
 • nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości (rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów),
 • przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomości z urzędu na potrzeby gospodarki narodowej lub interesu społecznego,
 • wydawanie decyzji zatwierdzającej granice i znaki,

5. komunalizacja działek,

6. realizacja zadań z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska,

7. realizacja zadań z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

8. realizacja zadań z zakresu ustawy o odpadach, w tym w szczególności:

 • realizacja programu usuwania odpadów azbestowych,
 • monitoring wysypiska odpadów komunalnych,

9. realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności:

 • opracowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo,
 • sprawowanie kontroli zapewnienia czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

10. realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,

11. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody,

12. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

13. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie roślin,

14. realizacja zadań z zakresu ustawy o lasach,

15. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt:

 • zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,

16. realizacja zadań z zakresu ustawy ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie
      chorób zakaźnych zwierząt,

17. realizacja zadań z zakresu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego –
     potwierdzanie posiadanych kwalifikacji rolniczych oraz powierzchni użytków
     rolnych w gospodarstwach,

18. realizacja zadań z zakresu ustawy o nawozach i nawożeniu,

19. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,

20. realizacja zadań z zakresu ustawy prawo łowieckie,

21. realizacja zadań z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze,

22. realizacja zadań z zakresu ustawy prawo wodne,

23. realizacja zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy
      o publicznym transporcie zbiorowym i ustawy o drogach,

24. realizacja zadań Burmistrza z zakresu ustawy o wliczaniu okresów pracy
      w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

25. wykonywanie zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy
      wojennych,

26. wykonywanie zadań powierzonych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu
      narkomanii,

27. utrzymanie zieleni gminnej i czystości na terenach gminnych.


Wytworzył: - (12 stycznia 2005)
Opublikował: Michał Szałkowski (12 stycznia 2006, 20:48:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (26 czerwca 2019, 09:28:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26201

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij