Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 06 sierpnia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24


 
Zawiadamiam o  XLIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się
6 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00
w  sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie
przy ul. Farnej 24.
 
                 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek Burmistrza Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koronowie. Sesja odbędzie się 6 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 27 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia  międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Gostycyn zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na obszarze Gminy Gostycyn i Gminy Koronowo.
  6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.                
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie
 Katarzyna Brygida Szulta - Romaniuk

Koronowo, 30 lipca 2021 r.      
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://koronowo.esesja.pl
 
Szanowni Państwo, informuję, że przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo - www.bip.koronowo.pl. Jednocześnie przypominam, iż ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców zaleca się, aby sesja odbyła się bez udziału gości.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (30 lipca 2021)
Opublikował: Monika Lewandowska (30 lipca 2021, 12:23:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (3 sierpnia 2021, 13:53:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 514