Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2021 r., sygn. NGK.7021.7.4.2021, pn.: "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont nawierzchni ul. Klasztornej w Koronowie, stanowiącej działki o nr ewid. 1227/2, 1210 i 1211".

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 lipca 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (28 lipca 2021, 15:00:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136