Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się26 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Zawiadamiam o XXXIV sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godz. 12:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Sesja odbędzie się 26 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/255/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.  oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Składanie interpelacji.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.W czasie sesji przewidziana jest przerwa w obradach.

Koronowo, 18 stycznia 2021 r.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Katarzyna Brygida Szulta - Romaniuk
 
Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo- www.bip.koronowo.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (18 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (18 stycznia 2021, 13:21:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (19 stycznia 2021, 07:42:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257