Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -20 stycznia 2021 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 20 stycznia 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      omówienia roszczeń gminy w związku z prowadzeniem postępowania przez Starostę Bydgoskiego dotyczącym regulacji stanu prawnego gruntów położnych na terenie Gminy Koronowo:
- Koronowo dz. 42/5, 86/238, 86/83, 457/1, 457/3, 469/1, 708/4, 725/1, 844/6, 1002/38, 1047/85, 1047/86, 1050/35, 1055/5, 1111/10, 1111/8, 1119/1, 1174, 1207/1, 1219/4, 1236/2, 1253, 1263/3, 1541;
- Nowy Dwór dz. 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 6/13, 12, 122/1, 124/1, 193, 194/2, 200/8, 201;
- Samociążek dz. 286, 324;
- Okole dz. 245;
- Mąkowarsko dz. 65/17;
- Salno dz. 117;
- Popielewo dz. 48, 50, 55, 60, 69, 83, 96, 99, 119, 122, 132, 142, 143, 144, 150;
- Łąsko Wielkie dz. 28/1, 163/5;
- Łąsko Małe  dz. 196/17, 34/1, 34/2;
- Lucim dz. 89/2, 130;
- Wtelno dz. 265/10, 265/5, 265/7, 265/9;
- Wierzchucin Królewski dz. 66/9, 99, 170/2, 224/5, 224/9;
- Witoldowo dz. 79, 84/5, 91,
b.      zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 14/1, o pow. 0,2700 ha, położonej w Gogolinku,
c.       zgody na przejęcie działki nr 269/11 we Wtelnie w zamian za dożywotnią ulgę na opłaty za wodę i ścieki,
d.      zgody na zamianę działek 134/3 i 134/5 położonych w Koronowie  na działkę 138/5 (własność Gmina Koronowo),
e.      zgody na zamianę działek 2259 i 2260 w Koronowie (własność Lasy Państwowe) na działki 309/3 i 311 w Samociążku ( własność Gminy Koronowo),
f.        wniosku Sołtysa Tryszczyna Pani Katarzyny Szulta - Romaniuk o utworzenie przystanku dla przewozów szkolnych w miejscowości Tryszczyn przy ul. Hamerskiego.
3.      Wizytacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Koronowo oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 18 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Komisji

Sławomira Polewana

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (18 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (18 stycznia 2021, 08:01:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (18 stycznia 2021, 09:54:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 133