Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 października 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Zawiadamiam o XXXI sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 12:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


 
 
Porządek obrad sesji:
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.)  zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja odbędzie się 28 października 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2019.
 8. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2019.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2019-2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania  budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo.
 15. Zapytania, wnioski i informacje.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXXI sesji.
 
W czasie sesji przewidziana jest przerwa w obradach.
 
 
Koronowo, 19 października 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie

Katarzyna Szulta - Romaniuk
 
Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo- www.bip.koronowo.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (21 października 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (21 października 2020, 08:35:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (26 października 2020, 13:15:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210