Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 18 marca 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Zawiadamiam o  XXIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się
18 marca 2020 r. o godzinie 9.00
w  Sali konferencyjnej
 w Urzędzie Miejskim w Koronowie
przy ul. Farnej 24.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
7. Zamknięcie obrad  XXIII nadzwyczajnej sesji. 
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo
 
Szanowni Państwo, informuję, że przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo - www.bip.koronowo.pl. Jednocześnie przypominam, iż ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców sesja odbędzie się bez udziału gości.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie


Katarzyna Szulta - Romaniuk

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (16 marca 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (16 marca 2020, 13:43:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251