Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 29 stycznia 2020r., godz. 12:00.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja odbędzie się 29 stycznia  2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad:  XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Przyjęcie skorygowanego protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 7. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 15. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 17. Zapytania, wnioski i informacje.
 18. Składanie interpelacji.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XXI sesji.
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Koronowo, dnia 17 stycznia 2020r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Katarzyna Brygida Szulta - Romaniuk

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (17 stycznia 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (17 stycznia 2020, 11:13:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (17 stycznia 2020, 12:40:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 681