Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 28 sierpnia 2019 r. godz. 14:00.

Zapraszam do udziału w XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się
28 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad  XI i XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 6. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
 7. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019 - 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości  i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 18. Zapytania, wnioski i informacje.
 19. Składanie interpelacji.
 20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XIII sesji.

Koronowo, 14 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Stanisław Gliszczyński
 
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 sierpnia 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 sierpnia 2019, 08:36:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (14 sierpnia 2019, 09:05:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 400