Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Kierownik wydziału
p.o. Angelika Walat
Tel. 52 3826 471

Gospodarka nieruchomościami
Emilia Suska

Mariola Wosicka-Sztylka

Dorota Szulc
52 3826 422

52 3826 424

52 3826 422
Geodezja i gospodarka gruntami
Monika Miklasz
Katarzyna Gwizdała
52 3826 423
Gospodarka komunalna
Malwina Tkaczyk
Kamila Obłój
Renata Lutowska

Michalina Szymańska
52 3826 458
52 3826 403
52 3826 443

52 3826 424


Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej należy:

1)    realizacja zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:
a)    sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych,
b)    sprzedaż nieruchomości gminnych,
c)    dzierżawa i najem nieruchomości gminnych na rzecz osób fizycznych i prawnych,
d)    organizowanie przetargów na zbywanie bądź dzierżawę gruntów gminnych,
e)    oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
f)    wydawanie oświadczeń w sprawie pierwokupu nieruchomości,
g)    zamiany, nabywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,
h)    prowadzenie spraw odszkodowawczych za grunty przejęte na cele publiczne,
i)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących współwłasnością gminy i osób prywatnych,
j)    prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
k)    prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz ewidencjonowanie nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste,
2)    realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w myśl ustawy o finansach  publicznych i ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności:
a)    naliczanie należności z tytułu sprzedaży, zamiany, dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
b)    wystawianie faktur VAT przy dzierżawach, najmach i sprzedaży nieruchomości gminnych,
c)    ewidencjonowanie i windykacja należności cywilno-prawnych z majątku gminy, tj. czynszy dzierżawnych, opłat wieczystego użytkowania, sprzedaży majątku gminne-go, przekształceń, odszkodowań,
3)    realizacja zadań z zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4)    realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:
a)    wydawanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane,
b)    wprowadzanie zmian w Księgach Wieczystych oraz prostowanie niezgodności wynikających z różnicy zapisów pomiędzy ewidencją gruntów a zapisami w Księgach Wieczystych,
c)    ujawnianie prawa własności nieruchomości na rzecz gminy w sądzie,
d)    nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości,
e)    przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomości z urzędu na potrzeby gospodarki na-rodowej lub interesu społecznego,
f)    wydawanie decyzji zatwierdzającej granice i znaki,
5)    komunalizacja działek Skarbu Państwa i regulacja mienia komunalnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
6)    realizacja zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym trans-porcie zbiorowym i ustawy o drogach,
7)    wykonywanie zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy  wojennych,
8)    nadzór i kontrola nad pracownikami społecznie- użytecznymi w ramach porozumienia pomiędzy urzędem pracy a opieką społeczną,
9)    realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:
  • nadzór nad utrzymaniem czystości ulic i placów,
  • nadzór nad utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych,
  • nadzór nad sprawami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • utrzymanie zieleni gminnej,
  • cmentarz komunalny,
  • parkingi,
10)    realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
a)    opracowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami oraz  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo,
b)    sprawowanie kontroli zapewnienia czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości,
c)    prowadzenie ewidencji deklaracji na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
d)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
e)    prowadzenie postępowań w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
f)    pozyskiwanie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska oraz nadzór nad ich wykorzystaniem i rozliczeniem,
g)    przyjmowanie, ocena, weryfikacja, wprowadzanie do systemu deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h)    prowadzenie bazy danych nieruchomości i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 sierpnia 2019, 14:50:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (3 grudnia 2019, 12:29:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1187

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij