Uchwała nr LVIII/475/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 211, 212 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/475/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 211, 212 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:37:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:48:30)
Zmieniono: dodano obiekt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278