Uchwała nr LVIII/487/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2018. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz § 71 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LVIII/487/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2018.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz § 71 Uchwały Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 544) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187