Uchwała nr XXV/220/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2016w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1)) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje :

Uchwała nr XXV/220/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2016


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1)) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje :


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (1 kwietnia 2016, 12:39:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717