Uchwała nr XXII/203/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2016w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami: poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 1713, 1777, z 2016 r. poz. 1830, poz. 1890) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami: z 2016 r. poz. 1045, poz. 1890), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXII/203/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2016


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami: poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 1713, 1777, z 2016 r. poz. 1830, poz. 1890) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami: z 2016 r. poz. 1045, poz. 1890), Rada Miejska uchwala co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (1 marca 2016, 08:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458