Uchwała nr XVI/164/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo” w Koronowie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami: poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 1713, 1777) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

Uchwała nr XVI/164/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo” w Koronowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami: poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 1713, 1777) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 14:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781