Uchwała nr XVI/162/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/162/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 14:32:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519