Uchwała nr XVI/147/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2015w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/147/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015


w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2015, 13:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489