Uchwała nr XIII/117/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 sierpnia 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości WitoldowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, zmiany: poz.645, poz.1318; z 2014 roku poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/117/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witoldowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, zmiany: poz.645, poz.1318; z 2014 roku poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (31 sierpnia 2015, 11:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461